Publikationer

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

© Copyright 2013

PUBLIKATIONER'UVIDENHEDENS SKY'


225,- kr. (Hardback)

(+leveringsomkostninger)

send mail med bestilling og ønsket levering til publikationer@klostertid.dk


indeholder:

  • Uvidenhedens Sky

-  der hvor sjælen forenes med Gud. En bog om kontemplation

  • Fortrolig vejlednings Bog
  • En skrivelse om Bøn
  • En skrivelse om at bedømme impulser

Fire skrifter af den samme (anonyme) forfatter, som jeg har valgt at kalde 'Brother of the Cloud' - 'Skyens Broder'.


Alle fire skrifter er nu tilgængelige som E-bøger


E-publikationer

Ved brug af E-publikationer til fri afbenyttelse opfordrer vi til at donere en gave til  Klostertid på kontonr: 5958 0001103203


Dionysios Areopagiten var sandsynligvis en ukendt syrisk munk, der skrev omk. år 500 under pseudonymet Dionysios Areopaginten, som var navnet på en af dem, som Paulus omvendte i Efesos. 'Dionysios' skrev flere teologiske 'traktater', men er især kendt for det lille mystiske skrift: 'Den hemmelige udforskning af Gud' - også kaldet 'Den mystiske Teologi'. 


Den hemmelige udforskning af Gud 
- download eller bestil hæfte

'Den hemmelige udforskning af Gud' er et ganske lille skrift, som har haft utrolig stor betydning for den kristne mystik. Skriftet opsummerer de første 400 års mystiske erfaringer i en enkelt teori.

Det er særligt det, som kaldes negativ eller apofatisk teologi, som her kort og præcist bliver præsenteret. Apofatisk betyder ikke bare næg­telse, men også frasigelse, fx Gud er Uendelig, Ubegrænset, Ubegribe­lig, hvor man frasiger Gud endelighed, begrænsethed og begribelighed. Men Teologien bliver også mystisk, dvs. den lægger vægt på, at udforskningen af det guddommelige indeholder et skjult eller hemmeligt element – noget uudgrundeligt.


Skyens Broder var en lærd munk i den østlige del af Midtengland omkring 1370, der både læste latin og græsk, og tillige skrev og oversatte. Han har således oversat det græske mystiske skrift: ”Den mystiske Teologi” skrevet af Pseud-Dionysios Areopaginten. Skyens Bror har også fordybet sig i kirkens indre stille bøn (den kontemplative bønstradition), og det er ud fra den teoretiske viden og hans egne praktiske erfaringer, at han vejleder begyndere og øvede i bøn og indre stille bøn.En skrivelse om Bøn

- download eller bestil hæfte

”En skrivelse om Bøn” henvender sig til en ung mand, som gerne vil fordybe sig i bønnen, særligt den indre stille bøn (kontemplative bøn). Denne unge mand har i brev spurgt Skyens Bror til råds. Skyens Bror giver en vejledning i nærvær under bønnen, ved at gøre bønnen til det sidste og vigtigste i livet. Der er intet før eller efter bønnen. Dette nærvær fører den bedende ind i den kontemplative bøn, hvor fokus glider væk fra ord, tanker og former. Da kan Gud pludselig vise sig hinsides ord, tanker og former og forene sig med den bedende.En skrivelse om at bedømme Impulser

- download eller bestil hæfte

”En skriv­else om at bedømme Impulser” hen­vender sig til en ung mand, som ønsker råd og vejledning i forhold til de impul­ser, som tilskynder ham til tavshed, faste og eneboertilværelse. Skyens Bror giver en vejledning i, hvordan man skal vurdere og bedømme disse impulser. Han advarer imod at aber efter fromme eneboere og imod at følge en naturlig lyst til tavshed, faste og ensomhed. Endelig giver han en vej­ledning til den, som søger Gud gennem indre stille bøn.
Uvidenhedens Sky

- download

I Uvidenhedens Sky råder en ung elev til at søge Gud, ikke med forstand og forståelse, men gennem intens fordybelse og hen­givelse i kærlighed, og uden nogen form for tanke. Her giver Skyens Bror en praktisk vejledning i indre stille bøn - (kontemplativ bøn). Den er beregnet alene for dem, der oprigtigt søger Gud. Man skal glemme alt og alene holde sig Gud for øje, sådan som Gud er i sig selv. Alle tanker og ønsker presses ned under 'glemslens sky' for med  kærligheds­impulsens 'pil' at trænge gennem 'Uvidenhedens Sky', som er mellem Gud og mennesker.Fortrolig vejlednings Bog

- download

I Fortrolig vejlednings Bog uddyber, viderefører og præciserer Skyens Bror temaer fra Uvidenhedens Sky. Udøvelsen af kontemplativ uvidenhed betegnes her som at tilbede Gud med sit 'væsen' og at opnå hvile i en 'nøgen blind erfaring af at være', for da endeligt at erfare at Gud er ens væren.