Klostertid

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Et stævnemøde med dit sande selv

I stilheden - uden TV, PC, IT, www, FB og mobil - har du mulighed for at være sammen med dig selv.

I stilhedens tavshed og samtale er der ro til at finde de lag i dig, som har kontakt med livsmagten og kærligheden - Gud.


Et væld af gaver

fra livets og kærlighedens Gud. Stilhed, retræte og meditation vil give dig mere end du kan forestille dig.

Meditation og stilhed åbner dig gradvist for Livsmagten – Gud. Når du er stille og tavs og ingenting gør, får livets og kærlighedens Gud mulighed for at virke i dig. I takt med at stilheden sænker sig og din sjæl, dit sind og din ånd falder til ro, oplever du Guds nærvær og dit Gudsforhold udbygges og styrkes.


I kirkens og præstegårdens ro stilner den uendelige strøm af tanker af. Bekymringer og ærgrelser glider i baggrunden. Bevidsthedens fokus flyttes fra hovedets til kroppens. Det bliver muligt at erfare, at det vigtigste er liv og kærlighed. 


Dags-retræte er 5 stillemeditationer i kirken i en gudstjenestelig ramme. Under meditationerne skal deltagerne gøre INGENTING. Deltagerne skal helt enkelt bestræbe sig på at LADE ALTING VÆRE SOM DET ER. Det er meget enkelt, men kræver stor vilje og mod. 


Jesus sagde til disciplene:

”Kom med til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.”

For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.

(Markus 6,31)


Kloster betyder 'indelukke' – et sted hvor man afsondrer sig fra verden. Klostertid betegner således en periode, hvor man er adskilt, afsondret, fra det øvrige samfund, således at man kan finde ro til fordybelse


© Copyright 2013