Klostertid

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Et stævnemøde med dit sande selv

I stilheden - uden TV, PC, IT, www, FB og mobil - har du mulighed for at være sammen med dig selv.

I stilhedens tavshed og samtale er der ro til at finde de lag i dig, som har kontakt med livsmagten og kærligheden - Gud.


Et væld af gaver

fra livets og kærlighedens Gud. Stilhed, retræte og meditation vil give dig mere end du kan forestille dig.

Meditation og stilhed åbner dig gradvist for Livsmagten – Gud. Når du er stille og tavs og ingenting gør, får livets og kærlighedens Gud mulighed for at virke i dig. I takt med at stilheden sænker sig og din sjæl, dit sind og din ånd falder til ro, oplever du Guds nærvær og dit Gudsforhold udbygges og styrkes.


I kirkens og præstegårdens ro stilner den uendelige strøm af tanker af. Bekymringer og ærgrelser glider i baggrunden. Bevidsthedens fokus flyttes fra hovedets til kroppens. Det bliver muligt at erfare, at det vigtigste er liv og kærlighed. 


Jesus sagde til disciplene:

”Kom med til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.”

For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise.

(Markus 6,31)


Kloster betyder 'indelukke' – et sted hvor man afsondrer sig fra verden. Klostertid betegner således en periode, hvor man er adskilt, afsondret, fra det øvrige samfund, således at man kan finde ro til fordybelse


© Copyright 2013