Stilhed

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

STILHED

Stilhed er Guds sprog - når man lytter til stilheden bag lyde og sanseindtryk - kan man lytte og høre Gud.


Stilhed er grundlaget for al meditation og retræte.

I stilhed afstår man for en tid helt fra al tale og kommunikation – uanset hvad der sker. Denne tavsheden kan strække sig fra mindre end en time over dage til flere uger. Enhver, som ønsker at gå Guds vej, bør praktisere tavshed og jævnligt bevæge sig ind i stilheden. I tavsheden og stilheden bliver man åben for en dybere bevidsthed – hjertets bevidsthed – som er hinsides tanker, ord og følelser. Hjertets bevidsthed er knyttet til selve din væren og eksistens. Sindets dybe og skjulte sider åbenbares for hjertets bevidsthed – også livets og kærlighedens Gud kan afslører sig for hjertet.


For år tilbage var stilheden et vilkår, som alle var underlagt:

Ventetid - rejsetid - tid, hvor man gik og arbejdede alene.

I århundreder måtte mennesker gå i kirke for at høre musik, nyheder og store ord til eftertanke. Nyheder regionalt, nationalt og internationalt blev givet ved præstens meddelelser. Her var store ord fra Gud - ord, der bragte det største ind i den lille verden. Her var musik: munkenes sang, senere degnen, orgel og måske et kor.


Nu må vi bevidst søge stilheden.

Nu er verden overfyldt af informationer, musik og ord til eftertanke. Vi kan hele tiden høre den musik, vi har lyst til. Vi kan hele tiden få nyheder, både lokale, regionale, nationale og internationale. Store ord til eftertanke findes i tusindvis af bøger, radio- og TV-programmer.


Verden og vores tilværelse er en anden. Her byder vi ind med et svar på menneskets søgen efter Gud. Før var verden stille og kirken fuld af ord - nu er verden fuld af ord - og kirken tilbyder stilhed!


© Copyright 2013