Hvem står bag

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Hvem står bag

Klostertid

har til formål  "At være til stede i det offentlige rum som kristne og folkekirke for at etablere mulighed for stilhed, bøn og meditation."

Klostertid arrangerer dagsretræter med stille-meditation. Tilbyder foredrag om retræte, meditation, Centrerende Bøn, Pilgrimsrejse til Athos og lign.

Klostertid har en mindre forlagsvirksomhed med udgivelse at bøger om kristen mystik.

Kontakt Gunder Christian Gundersen for nærmere info.


CVR.nr.  36 09 30 64 -  Bank: Andelskassen Faster/Oikos kontonr: 5958 1103203


Medlemskab tegnes ved mail til

kontingent@klostertid.dk

samt indbetaling af 100,- kr til

kontonr: 5958 0001103203

mrk. med navn


Formand Kristian Gylling 

(teolog, præst, tidl. revisor og erhvervskonsulent (HR))


Kasserer Gunder Christian Gundersen 

(teolog, præst og retræteleder)


Bodil Rahbek Nielsen

(lærer) 


Peter Holm-Iversen

(vejleder, underviser og mentor)


Revisor

Anne Hjøllund Hansen

(bogholder) © Copyright 2013