Centrerende Bøn Historie

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Centrerende Bøn Støttegrupp Stevns


Centrerende Bøn - Historien

William Meninger


I 1974 fandt munken broder William Meninger i Skt. Josef klosteret i Massachu­setts en gammel  støvet bog: "Uvidenhedens Sky". Det var et mystisk skrift fra ca 1370 i Eng­land. Bogen videregav ørken-eremitternes og old­kirkens indsigt og vej­ledning i indre stille bøn for ikke-munke.

Basil Pennington


Sammen med broder Basil Pennington, som fandt på navnet "Centrerende Bøn", og Fader Thomas Keating – og med afsæt i Uvidenhedens Sky – ud­viklede de det, som i dag er Centrerende Bøn.


Centrerende Bøn har rødder tilbage til ørkenfædrene og det tidlige klostervæsen, til klosternes meditativ bibellæsning (Lektio Divina) og til skrifter af Teresa fra Avila og Johannes af Korset.


Thomas Keating

Centrerende bøn er at praktisere Jesu ord:

Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matt 6,6)

© Copyright 2013