Kalender

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Kommende arrangementer:

© Copyright 2013

Oversigt over alle kommende arrangementer med klostertid.

Læs dog om meditationsgrupper her

Alle begivenheder gennemføres kun, hvis det er forsvarligt i forhold til corona-situationen.
Således kan der senere forekomme ændringer i forhold til bespisning og pris og evt. ændring til digital begivenhed

UDSAT pg corona
Tema-aften om den mystisk teologi i praksis

Onsdag 3. februar kl. 16.45 til 19.30

16.45 Kort introduktion til 'Kristen Meditation' i Ågerup kirke

17.00 Fyraftensmeditation med mulighed for 'Kristen Meditation'

I Ågerup Præstegård:

17.50 Indføring i 'Kristen Meditation'

18.30 'Kristen Meditation'

18.55 Let måltid og yderligere uddybning
Det overvejes lige nu, om det er forsvarligt med spisning


Ågerup Kirke og Præstegård

Ågerupvej 34,

4000 Roskilde

Kristen meditation

Det gamle skrift 'Uvidenhedens Sky' anviser en praksis, der bygger på det endnu ældre skrift 'Om den mystiske teologi'. Denne praksis udøves nu som bl.a. 'Kristen Meditation' i sammenslutningen World Community for Christian Meditation (WCCM).


Det er bestræbelsen på at give de bedste betingelser for en indre stilhed, som Gud kan indgyde (traditionelt kaldet for kontemplativ bøn)


Denne sene eftermiddag udvides den ugentlige fyraftensmeditation med en kort og grundlæggende indføring i 'Kristen Meditation'

Pris for mad 25 kr.
(Det overvejes lige nu, om det er forsvarligt med spisning)
Tilmelding til tilmelding@klostertid.dk

Dagsretræte

Lørdag 27. februar 2021

kl. 9 til 16

Kirke Skensved Kirke og

'Den gamle Skolestue'

Krogstræde 1B,

4622 Havdrup

Pris: 300 - Åben for alle

Tilmelding senest 23. februar

ved indbetaling af 300,- kr. på konto 5958 0001103203 eller på mobilpay til 2337 7995 med meddelelsen:

"Retræte 27/2 og navn"

og besked til tilmelding@klostertid.dk

Dagsretræte
Lørdag 13. marts 2021
kl. 9 til 16
Ågerup Kirke og Præstegård
Ågerupvej 34B
4000 Roskilde

Pris: 300,00 - Åben for alle
Tilmelding senest 9. marts
ved indbetaling af 300,- kr. på konto 2290 5493462794 eller på mobilpay til 47135 med meddelelsen:
"Retræte 13/3 og navn"
og besked til tilmeld.dagsretraete@klostertid.dk

Tema-aften om den mystisk teologi i praksis

Onsdag 14. april kl. 16.45 til 19.30

16.45 Kort introduktion til Jesus-bønnen i Ågerup kirke
17.00 Fyraftensmeditation med mulighed for at praktisere Jesus-bønnen
17.40 Indføring i Jesus-bønnen: Øvelser og bedereb
18.30 Indøvelse af Jesus-bønnen
18.55 Let måltid og yderligere uddybning

Det overvejes lige nu, om det er forsvarligt med spisning


Ågerup Kirke og Præstegård
Ågerupvej 34,
4000 Roskilde

Jesus-bønnen

Den mystiske teologi har rødder tilbage i Det gamle Testamente. Den blev udviklet og forfinet af ørken-fædrene og mødrene i det første århundreder efter Jesu død og opstandelse. Helt nye aspekter dukkede op i lyset af opstandelses-erfaringen.

Den vigtigste praksis blev Jesus-bønnen, som siden er praktiseret af munke og nonner - i øst og i vest - og i nord, hvor kendskabet til de ældgamle kristne traditioner og praktiske øvelser har fundet vej.

'Herren Jesus Kristus (Guds søn) forbarme dig over mig' - denne enkle sætning åbner for hele den teologiske indsigt og den kristne grundholdning.

Denne sene eftermiddag udvides den ugentlige fyraftensmeditation med en kort og grundlæggende indføring i Jesus-bønnen.


Pris for mad 25 kr.
(Det overvejes lige nu, om det er forsvarligt med spisning)
Tilmelding til tilmelding@klostertid.dk

Dagsretræte

Lørdag 24. april 2021

kl. 9 til 16

Beldringe Kirke og Graverhus

Hastrupvej 2A

4720 Præstø

Gratis deltagelse.
Retræteleder: Gunder Gundersen.
Tilmelding senest 19/4 til Lars Foged, tlf: 5599 0020
eller Gunder Gundersen, tlf 2337 7995, e-amil tilmeld.dagsretraete@klostertid.dk

Dagsretræte
Lørdag 8. maj 2021
kl. 9 til 16
Ågerup Kirke og Præstegård
Ågerupvej 34B
4000 Roskilde

Pris: 300,00 - Åben for alle
Tilmelding senest 4. maj
ved indbetaling af 300,- kr. på konto 2290 5493462794 eller på mobilpay til 47135 med meddelelsen:
"Retræte 8/5 og navn"
og besked til tilmeld.dagsretraete@klostertid.dk

Dagsretræte
Lørdag 19. juni 2021
kl. 9 til 16
Ågerup Kirke og Præstegård
Ågerupvej 34B
4000 Roskilde

Pris: 300,00 - Åben for alle
Tilmelding senest 15. juni
ved indbetaling af 300,- kr. på konto 2290 5493462794 eller på mobilpay til 47135 med meddelelsen:
"Retræte 19/6 og navn"
og besked til tilmeld.dagsretraete@klostertid.dk