Meditation

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

MEDITATION - at være

Kristen meditation kan deles i to slags, én hvor man fokuserer sin opmærksomhed på noget, fx åndedrættet, en salme, en bibelsk beretning eller en bøn, og én hvor man hviler med en bred opmærksomhed på alt det, som er. Den sidste meditationstype kaldes kontemplativ bøn og kan beskrives som indre stille bøn. Indre stille bøn er at lytte efter den indre stilhed og at hvile i at være - hvile i Gud - hvile i sin dåb - hvile i kærlighed.


Indre stille bøn og stilhed åbner den smalle dør indtil Guds åndelige virkelighed, hvor livet går i opfyldelse – hvor lykke og salighed findes. Du åbner dig for Guds nærvær og giver Gud mulighed for at udfolde sig i dig. Trin for trin renser Gud din krop og dit sind, din sjæl og din ånd for følelsesmæssige knuder og forviklinger, der gør ondt. Og i samme takt giver det plads til at Helligåndens gode kræfter kan trænge ind og virke i og gennem dig. Således er indre stille bøn grundlaget for åndelig udvikling og dermed også for ægte personlig udvikling.


I indre stille bøn kan man erfare sin væren, sin delagtighed i Guds og altings væren. Det sker, ved at man opdager og erfarer det uendelige og evige rum, som er hinsides tanker og ord, følelser og handlinger. Det er det sted, hvor man ER - et sted med dyb fred, salighed og velsignelse!


Vores 'lille jeg' er uophørligt optaget af tanker og følelser, kropsfornemmelser og handlinger. 'Det lille jeg' gør sig til ét med, det der tænkes, føles, siges og gøres. Men vi er andet og mere end det vi tænker, føler, siger og gør. For Gud ER vi ganske enkelt. Vi er en del af VÆREN, en del af livets selv, fordi vi lever, fordi vi ER. Vi har del i Guds liv - i Guds væren.


Indre stille bøn indøves gennem en enkelt teknik, som dog kræver stor vilje og mod. Den består i at sidde helt stille med lukkede øjne uden at bevæge sig. Samtidig med at man slapper af, er man opmærksom på alt det som er - på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Så lader man ALTING VÆRE, SOM DET ER! Uden at ændre noget, lader man tanker, følelser, kropsfornemmelser og lyde - ALT - være, som det ER.

© Copyright 2013