Meditation

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

MEDITATION og KONTEMPLATION

Kristen meditation kan inddeles i to slags:


  • Den første er den egentlige meditation i den kristne tradition. Her fokuserer man på den ene side sin opmærksomhed på noget, fx åndedrættet, en salme, en bibelsk beretning eller en bøn, eller man breder sin opmærksomhed ud på alt det, som er; og på den anden side indebærer det også en eftertanke over det, man betragter eller har betragtet. 

  • Den anden meditationstype kaldes kontemplativ bøn i den kristne tradition. Her bestræber man sig på den ene side på at slipper alt det, som fanger opmærksomheden (igen og igen) og på den anden side at gøre sig åben for Guds nærvær og virke (igen og igen). Det kan beskrives som indre stille bøn. Fordi man forsøger at opnå en indre stilhed ved at slippe alt det, som distraherer og 'vækker tanker'. Indre stille bøn er at lytte efter den indre stilhed og at hvile i at være - hvile i Gud - hvile i sin dåb - hvile i kærlighed.


Meditation i egentlig betydning er en fordybelse i hvem Gud er, Jesus er, verden er, mennesket og jeg selv er. Med opmærksomhed betragter vi alt omkring os og registrerer detaljer og små facetter, som vi måske ikke har bemærket før. Med eftertanken bearbejder vi det vi har set og hørt, for at få indsigt og viden og forståelse. Meditation kræver vores indsats - en indsats som er let at udøve, fordi det er 'MIG', der gør det - 'MIG' der er i centrum. 


Kontemplativ bøn er ikke noget JEG GØR. Kontemplativ bøn er AT GØRE INGENTING. Hver gang man opdager, at man gør noget ved at være opmærksom på noget eller fanget af eftertanke over noget, så slipper man det og vender tilbage til at gøre ingenting. Det er ganske enkelt - så enkelt at enhver kan gøre det. Men det er svært, fordi man fordi JEG ikke skal eller kan gøre noget - fordi 'jeg' IKKE er i centrum. Det er Gud/Jesus/Kristus, som er centrum i kontemplativ bøn. 


Indre stille bøn og stilhed åbner den smalle dør indtil Guds åndelige virkelighed, hvor livet går i opfyldelse – hvor lykke og salighed findes. Du åbner dig for Guds nærvær og giver Gud mulighed for at udfolde sig i dig. Trin for trin renser Gud din krop og dit sind, din sjæl og din ånd for følelsesmæssige knuder og forviklinger, der gør ondt. Og i samme takt giver det plads til at Helligåndens gode kræfter kan trænge ind og virke i dig og gennem dig. Således er indre stille bøn grundlaget for åndelig udvikling og dermed også for ægte personlig udvikling.


I indre stille bøn kan man erfare sin væren, sin delagtighed i Guds og altings væren. Det sker, ved at man opdager og erfarer det uendelige og evige rum, som er hinsides tanker og ord, følelser og handlinger. Det er det sted, hvor man ER - et sted med dyb fred, salighed og velsignelse!


Vores 'lille jeg' er uophørligt optaget af tanker og følelser, kropsfornemmelser og handlinger. 'Det lille jeg' gør sig til ét med, det der tænkes, føles, siges og gøres. Men vi er andet og mere end det, vi tænker, føler, siger og gør. For Gud ER vi ganske enkelt. Vi er en del af VÆREN, en del af livets selv, fordi vi lever, fordi vi ER. Vi har del i Guds liv - i Guds væren.


Indre stille bøn indøves gennem en enkelt teknik, som dog kræver stor vilje og mod. Den består i at sidde helt stille med lukkede øjne uden at bevæge sig. Samtidig med at man slapper af, lader man ALTING VÆRE, SOM DET ER! Uden at ændre noget, lader man tanker, følelser, kropsfornemmelser og lyde - ALT - være, som det ER. Slipper det hele - og gør sig åben for Gud, for Guds nærvær og for Guds virke. 


© Copyright 2013