Gunder Christian Gundersen

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Gunder Christian Gundersen

Jeg er født i 1964, uddannet teolog fra Kbh. universitet 1994 og har været præst i Den danske Folkekirke fra 1995. Jeg har gennemført retræte-lederkursus i Skovhuset i 1989 og TPC-Præstehøjskolens retrætelederkursus i 2013.

Siden august 2015 har jeg været sognepræst (50%) i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup pastorat nord for Roskilde og fra september 2016 også  Korshærspræst (25%) i Roskilde.


Fra barndom og opvækst har jeg været fortrolig med folkekirkens gudstjeneste og salmesang, som et udtryk for den kristne spiritualitet. I min ungdom blev jeg tiltrukket af den traditionelle kristen bibel-meditation, som jeg praktiserede sporadisk i nogle år. I begyndelsen af 1990'erne begyndte jeg at praktisere Jesus-bønnen, og har med få afbrydelser gjort det siden.


Sidst i 1990'erne oplevede jeg en tørhed i mit åndelige liv, der kulminerede med store personlige omvæltninger fra 2000 til 2006. Det førte mig tilbage til fornyet åndelig praksis. Efter en afstikker til 'den nye åndelighed', hvor jeg manglede de væsentlige kristne elementer: Gud og kærlighed, blev jeg sporet hen til indre stille bøn, dvs. ord- og objekt-løs meditation med lukkede øjne og i stilhed.

I 2007 udvidede jeg udøvelsen af Jesus-bønnen med daglige fysiske øvelser og bede-reb.

I 2009 påbegyndte jeg oversættelsen af 'Uvidenhedens Sky', 'Fortrolig vejlednings Bog', 'En skrivelse om Bøn' og 'En skrivelse om at bedømme impulser' (udgivet af Klostertid 2016)

Siden 2012 har jeg dagligt praktiseret Centrerende Bøn, som er udviklet af blandt andre William Meninger, Basil Pennington og Thomas Keating bla. ud fra den oldengelske mystiske skrift: Uvidenhedens Sky.

Fra september 2013 til maj 2014 har jeg gennemført en "34-ugers ignatiansk retræte i hverdagen" under vejledning af pastor emeritus Per Mollerup.

I april 2018 begyndte jeg på 'Serafims meditationer'


Har deltaget på retræter i

Taize, Frankrig (1987, 2018); Skovhuset, Skanderborg (1989); Røsnæs (1990); Lerbjergcenteret, Midtsjælland (2003); Sverige (2004), Athos, Grækenland (2012); Ømborgen, Ry (2012, 2013); Loyola Hall, Liverpool,England (2013); Sankt Birgitta klosteret i Maribo (2014); Alton Abbey - anglikansk benediktinerkloster (2014, 2016); Åsebakken (2018)


Erfaring som retræteleder

Jeg har siden 2004 ledet dagsretræter med indre stille bøn (meditation) i Ågerup Kirke (Roskilde), Hvedstrup (Roskilde), Kirke Skensved Kirke (Køge), Beldringe Kirke (Præstø), Sønderup Kirke (Slagelse), Gadstrup Kirke (Roskilde), Lyderslev Kirke (Stevns), Kirke Saaby (Hvalsø), Brorsonskirken (Nørrebro, Kbh.), Antvorskov Kirke (Slagelse), Kirkerup Kirke (Roskilde)


Jeg har ledet retræter over flere dage (klosterdage i Hvedstrup, retræte-lejr ved Havnsøog weekend-retræte i Ågerup), hvor det bærende er tidebønner, indre stille bøn (meditation), Centrerende Bøn og Jesus-bønnen.


Baggrund

Jeg er økumenisk (enheden af alle kirkesamfund) med udgangspunkt i Folkekirken. Kristus er én – og hvert menneske skal have frihed til uden nogen tvang, at finde sin måde at dyrke og praktisere sin tro på – eller til ikke at gøre det. Jeg finder min åndelige inspiration både i oldkirken, i den ortodokse-, den katolske- og de protestantiske kirker – men hele tiden under den evangeliske friheds fortegn. Min særlige interesse er at finde de elementer i den kristne tradition, som kan vække ånden og troen hos almindelige mennesker.

Jeg er vokset op i en missionsk sammenhæng med søndagsskole, KFUM-spejder og som ung KFUM og KFUK, men har ikke længere kontakt til det missionske miljø.

Jeg har en stærk forbindelse til kirkens diakonale og kateketiske arbejde (Kirkens Korshær og FDF)


Kontakt - mail: gg@klostertid.dk - tlf/sms: +45 2337 7995


© Copyright 2013