Centrerende Bøn - Indre stille Bøn

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Centrerende Bøn Støttegrupp Stevns


Centrerende Bøn - Indre stille bøn

Bøn med ord er kun en af bønnens former. I den kristne tradition er den indre stilhed (kontemplation) betragtet som en gave fra Gud. Gud åbner vores sind og hjerte – ja, hele vores væsen – til en forening med Gud, det Yderste Mysterium, hinsides tanker, ord og følelser. I indre stille bøn åbner vi os mod Gud, som vi i troen ved er til stede i os, nærmere end vores åndedræt, nærmere end vores tænkning, nærmere end vores vilje – nærmere end bevidstheden selv.


Centrerende bøn

Centrerende bøn er en metode til at åbne og muliggøre den indre stilhed ved at forberede vores åndsevner og anlæg til at modtage denne gave. Den er et forsøg på at give tidligere tiders indsigt et moderne udtryk. Centrerende bøn er ikke en erstatning for andre former for bøn, men kaster et nyt lys over de andre former og giver ny mening. Den er på samme tid en relation til Gud og en praksis, der plejer denne relation. Denne bøns metode går hinsides samtalen med Kristus, ind i en forening med ham.


Gud er centrum

Gud er kernen og centrum i alting – også i menne­sket. Med Centrerende Bøn kan man finde ind til sit sande selv, hvorfra man kan blive trukket ind til forening med Gud – hvor der er sand fred og lykke. Men denne kerne er omkranset af et falsk selv, som despe­rat søger stadig mere tryghed, magt, kontrol, kærlighed og anerkendelse. Det giver ingen lykke, men begrænser mennesket.

I Centrerende Bøn giver man plads til, at Gud kan vise sig, som han virkelig er.

© Copyright 2013