Retræte

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

RETRÆTE

Retræte betyder at trække sig tilbage. Traditionen med at trække sig tilbage i stilhed, bøn og meditation går helt tilbage til Jesus, som trak sig tilbage i ørkenen og bjergene for at være alene - med sig selv og Gud. Senere fulgte Paulus dette eksempel - og senere igen ørkenfædrene og -mødrene. I Europa blev det til Klostre i mangel af ørkener. Efter at have været væk i mange år er traditionen igen optaget i en folkekirkelig sammenhæng.


Den som har fred i sit indre, kan modstå stress og panik. Den guddommelige fred overgår al forstand. Den kan findes, for den som søger den. Den kan findes i stilhed, bøn og meditation. Bærer man den i sit indre, har man fred, uanset hvor meget uro, stress og panik, der er omkring én. 


På en retræte trækker deltagerne sig tilbage fra verden til stilheden, for at vende mere afklaret tilbage. Stilhed er Guds sprog og i stilheden kan man finde Guds fred. © Copyright 2013