Fyraftensmeditationer

KLOSTERTID - RETRÆTE OG MEDITATION

Fyraftensmeditation - videoer

Fyraftensmeditation i Ågerup kirke  

Det er en Stille-meditationsandagt i kirken.
Stilhed og levende lys


Indhold (Liturgi): 

 • salme
 • Kyrie DDS 433
 • Gloria DDS 434 med et vers fra DDS 435
 • meditationsindledning
 • 20 min med stilhed
 • meditativ læsning af salmevers (Lectio Divina)
 • Fadervor
 • Velsignelse
 • salme


Første gang hver måned
er der nadver efter meditationen:

 • ...
 • meditativ læsning af salmevers (Lectio Divina)
 • Nadverbøn med Helligsang og Hosianna 
 • O, du Guds lam DDS 439
 • Nadverbøn
 • Fadervor
 • Genkaldelse (Indstiftelsesordene)
 • Nadvermåltid
 • Fredshilsen
 • Takkebøn
 • Velsignelse
 • salme


Stilhed er Guds første sprog


Video med indledning og meditation


© Copyright 2013